Понедельник, 25 мая 2020 г.
  • EUR: 19.29
  • USD: 17.69
  • RUB: 0.25
  • UAH: 0.66
Кишинев: 14/12 ° Завтра: 19/17 °
Politica | Social si cultura | Economie si finante | Sport | Infractiuni | Externe | 
MOLDNEWS TV | 
Galerie video | Galerie foto


Ministerul Economiei propune o „relaxare fiscală” pentru cei bogaţi

14:25 2017-09-13

Класс!Ministerul Economiei a propus introducerea din anul 2018 a cotei unice a impozitului pe venit persoanelor fizice (15%), concomitent cu majorarea scutirii personale până la nivelul minimului de existenţă (1.800 lei), cu ajustarea concomitentă a scutirilor majore şi a celor pentru persoanele întreţinute. 

"Experienţa statelor din regiunea Europei Centrale şi de Est arată că mai multe dintre acestea au aplicat sau continuă să aplice acest model de impozitare: Estonia, Lituania, Letonia, Rusia, Serbia, Ucraina, Slovacia, Georgia, România", se arată în sinteza propunerilor şi obiecţiilor ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pe anul 2018 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale, scrie ”mold-street.com”.

"Relaxarea fiscală va fi resimţită doar de persoanele cu venituri mari"

Subiectul nu este nou şi periodic apar în spaţiul public propuneri de acest fel. Unul din argumentele principale în favoarea unor astfel de modele de impozitare a veniturilor populaţiei este că duce la "albirea" veniturilor.

Iată ţările europene care au acum cotă unică de impozitare şi nivelul ei:

România 16%
Bulgaria 10%
Belarus 12%
Bosnia 10%
Estonia 20%
Ungaria 15%
Letonia 23%
Lituania 15%
Macedonia 10%
Rusia 13%
Serbia 12%

De fiecare dată însă Ministerul Finanţelor a respins din start astfel de iniţiative. La fel şi de această dată.

"Introducerea cotei unice a impozitului pe venitul persoanelor fizice şi juridice, în schimbul impozitării progresive concomitent cu majorarea mărimii scutirilor anuale, contravine principiului echităţii fiscale în plan social la nivelul persoanelor fizice, care presupune impunerea diferenţiată a veniturilor în funcţie de capacitatea contributivă a beneficiarilor de venituri impozabile", susţine Ministerul Finanţelor.

În opinia responsabilior de la Finanţe, urmare a implementării cotei unice a impozitului pe venitul persoanelor fizice "relaxarea fiscală va fi resimţită doar de persoanele cu venituri mari, de cei care câştigă peste salariul mediu din economie". Aceştia vor beneficia de o reducere a cotei de impozitare, dar şi de o creştere a scutirii personale.

Poate provoca tensiuni sociale şi majorarea altor taxe

Potrivit estimărilor Ministerului Finanţelor, în cazul aplicării cotei unice a impozitului pe venitul persoanelor fizice, în defavorizare se va afla populaţia cu venituri mici de până la 3.500 lei lunar (net), la care va spori impozitul cu aproximativ 60 lei la fiecare o mie de lei cîştigaţi (în special în sectorul bugetar), ceea ce va creşte riscul unor tensiuni sociale. 

Totodată responsabilii de la Finanţe susţin că acceptarea acestei propuneri "va contribui la reducerea încasărilor la buget şi respectiv reducerea cheltuielilor sau identificarea altor surse de finanţare, prin majorarea altor impozite şi taxe, respectiv prin majorarea poverii fiscale".

În plus reformarea sistemului de impozitare a veniturilor persoanelor fizice ar urma a fi examinată de comun cu reformarea sistemului impozitelor sociale, pentru a produce efectul scontat, mai susţine Ministerul Finanţelor.

Exemplul României

Este elocvent în acest sens cazul României, care are o cotă unică de impozitare a veniturilor de 16% din 2005. Anterior, existau cinci trepte de impozitare a veniturilor salariale. Cotele erau cuprinse între 18% şi 40%, stabilite progresiv în funcţie de nivelul veniturilor. Sistemul era unul hibrid, care presupunea atât o sumă fixă, cât şi una procentuală.

La acel moment, cel mai mare nivel, de 40%, era aplicat pentru venituri mai mare de 1.300 de lei româneşti, în condiţiile în care salariul mediu brut era, în 2004, de 768 de lei. La începutul acestui an Academia Română constata într-un studiu că "România înregistrează cele mai mari disparităţi între veniturile salariale ale cetăţenilor din toate statele europene".

Potrivit Academiei Române, pe termen lung, o soluţie pentru a mai atenua din aceste diferenţe este renunţarea la actualul sistem de impozitare cu 16% a tuturor veniturilor.

"Cotă diferenţiată de impozit pe veniturile mari, cu un al doilea nivel, superior cotei standard de 16%, aplicat veniturilor mari (ex: superioare limitei inferioare a ultimei decile de venit sau de peste 3 ori salariul mediu brut)", aceasta ar fi una dintre soluţiile academicienilor.

"România are un nivel ridicat al inegalităţii rezultat deopotrivă dintr-o structură nefavorabilă a ocupării şi politica salarială. Reducerea indicelui de inegalitate, spre valori apropiate mediei europene, prin corectarea acestor situaţii este necesară", se arată în raportul Academiei Române, denumit "Strategia de Dezvoltare a României în următorii 20 de ani".

Sindicatele vor o nouă cotă de impozitare

Şi Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) vine cu o propunere de introducere unei a treia cote de impozitare (în prezent sunt două: 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 31.140 lei şi 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte 31.140 de lei).

De fapt iniţiativa este veche de câţiva ani şi presupune introducerea unei noi cote de impozitare de 22% din venitul anual ce depăşeşte suma de 240.000 de lei, care cică ar fi conformă standardelor europene.

"În ţările europene, pentru persoanele fizice cu venituri mari sunt stabilite cote de impozitare maxime. Aşadar, cotele maxime de impozitare a veniturilor prelevate de stat sunt de: 25% - în Suedia, Lituania şi Letonia, de 26% - în Estonia, 33% - în Noua Zeelandă, 40% - în Bulgaria, Polonia, Portugalia, 42% - în Slovacia, 45% - în Italia, 50% - în Austria, 55% - în Belgia şi de 60% în Ţările de Jos... CNSM consideră că pentru persoanele fizice cu venituri ce depăşesc de 8-10 ori salariul mediu pe economie în Republica Moldova, stabilirea cotei maxime a impozitului pe venit în mărime de 22% faţă de 55 - 60%, precum în Belgia, Ţările de Jos - este destul de argumentată", se arată în propunerea Sindicatelor.

Potrivit CNSM în rezultatul implementării propunerii, veniturile bugetului de stat ar putea creşte cu circa 172  de milioane de lei.

O propunere ce va stimula plata salariilor "în plic"

Şi această propunere nu este acceptată de Ministerul Finanţelor.

"Instituirea unei noi cote (22%) a impozitului pe venit şi a unei noi tranşe de venit impozabil va duce la motivarea persoanelor fizice de a primi salariul „în plic” şi respectiv, la diminuarea încasărilor la buget din impozitul pe venitul persoanelor fizice, plăţilor obligatorii către bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală", susţine instituţia.

În plus Ministerul anunţă că a analizat scenariul introducerii unei a treia cote de impozitare, care a arătat că impactul asupra încasărilor la Bugetul Public Naţional va fi de circa 53,84 milioane lei. Adică mai puţin de trei ori decât arată estimările Sindicatelor.

Totodată cei de la Finanţe constată că scenariul respectiv este unul ineficient, în condiţiile în care contravine realizării obiectivului prioritar al Ministerului Finanţelor privind reducerea fenomenului „salariilor în plic”.

Sursa: mold-street.com