Среда, 23 сентября 2020 г.
  • EUR: 19.6
  • USD: 16.66
  • RUB: 0.22
  • UAH: 0.59
Кишинев: 25/23 ° Завтра: 17/15 °
Politica | Social si cultura | Economie si finante | Sport | Infractiuni | Externe | 
MOLDNEWS TV | 
Galerie video | Galerie foto


Autoritățile sunt acuzate de promovarea unui proiect de lege, care ar contribui la legalizarea mijloacelor financiare de origine frauduloasă

15:37 2017-08-10

Класс!În decembrie 2016, Parlamentul a adoptat modificările la legea cu privire la cetățenia Republicii Moldova. După studierea amendamentelor, "Transparency International-Moldova" constată că aceste modificări, ar legaliza banii obţinuţi fraudulos şi ar compromite lupta anticorupţie în Republica Moldova.

Potrivit "Transparency International-Moldova", în decembrie, 2016, în Parlament a fost înregsitrată o inițiativă legislativă privind oreparea modificărilor la Legea cetățeniei Republicii Moldova. Modificările care au intrat în vigoare la 27 iunie, extind posibilitățile de obținere a cetățeniei moldovenești.

”Cetăţenia Republicii Moldova poate fi acordată la cerere cetăţeanului străin sau apatridului care cunoaşte şi respectă prevederile Constituţiei şi care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are o bună reputaţie economică şi financiară;

b) nu prezintă pericol sau risc pentru ordinea publică şi securitatea statului;

c) varsă contribuţia la Fondul de investiţii publice pentru dezvoltare durabilă sau a efectuat şi menţine, pentru o perioadă de 60 de luni, investiţii în cel puţin unul din domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova, aprobate de Guvern”, se menționează în noua redacție a Legii.

Ulterior, în vederea implementării acestor noi prevederi, Ministerul Justiţiei a elaborat un proiect de hotărâre de guvern cu privire la regulile de acordare a cetăţeniei prin investiţie.

”Proiectul dat, pe lângă faptul că este unul elaborat cu anumite abateri de la prevederile legii enunţate mai sus, ar putea să legalizeze interesele clare de oficializare a unor fluxuri financiare de origine dubioasă, implicând instituţiile statului şi cetăţenii Republicii Moldova în noi scheme de cămătărie prin intermediul emiterii de instrumente de datorie publică internă”, scriu autorii studiului.

Astfel, acest proiect de hotărâre de Guvern stabileşte, printre altele, că ”cetăţeanul străin sau apatridul care aplică pentru dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova a vărsat în monedă naţională sau în una din valutele liber convertibile pe teritoriul Republicii Moldova o contribuţie nerambursabilă în valoare de cel puţin 100 (o sută) mii euro în Fondul de investiţii publice pentru dezvoltare durabilă prin intermediul contului bancar de tip ESCROW al Instituţiei publice „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova” sau a efectuat şi menţine o investiţie în cel puţin unul din domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova, în baza unui plan de afaceri acceptat de Comisia de examinare a dosarului pentru obţinerea cetăţeniei prin participarea la programul de investiţii în Republica Moldova, pentru o perioadă de cel puţin 60 luni, în valoarea de cel puţin 250 (două sute cinci zeci) mii euro.

Totodată, în acest proiect de hotărâre au fost identificat drept „domenii de dezvoltare strategică” - dezvoltarea sectorului imobiliar prin deţinerea în proprietate pentru o perioadă neîntreruptă de 60 de luni a unei sau mai multor construcţii cu valoare de piaţă totală de cel puţin 250 mii euro şi dezvoltarea sectorului financiar public şi a investiţiilor publice prin procurarea şi menţinerea în proprietate a hârtiilor de valoare de stat, pentru o perioadă de 60 de luni, în valoare de cel puţin 250 mii euro.

”Aceste două domenii nu au o importanţă strategică pentru Republica Moldova, ci sunt domenii caracterizate de speculaţii financiare. Ambele domenii ar permite doar o atragere temporară a resurselor financiare libere aflate peste hotare, fiind o formă de legalizare a resurselor, cu extragerea ulterioară a acestora”, mai scriu autorii studiului.

Potrivit studiului, este previzibilă situaţia că solicitanţii de ”cetăţenie prin investiţie” vor recurge, cu precădere, la variante de împrumut statului şi nu la contribuţii nerambursabile în Fondul de investiţii publice pentru dezvoltare durabilă, iar autorităţile creează intenţionat opţiuni utopice pentru a distrage şi a-şi asigura argumente pentru aprobare mai lejeră a proiectelor de interes de grup.

”Pornind de la cele sus-menţionate, TI-Moldova îşi exprimă îngrijorarea că prevederile noi din Legea cetăţeniei Republicii Moldova, promovate şi adoptate în decembrie 2016, precum şi proiectul hotărârii de guvern, lansat de către Ministerul justiţiei, ar putea fi o nouă tentativă de legalizare a mijloacelor de origine dubioasă”, conchid autorii cercetării.