Среда, 03 июня 2020 г.
  • EUR: 19.54
  • USD: 17.5
  • RUB: 0.25
  • UAH: 0.65
Кишинев: 17/15 ° Завтра: 23/21 °
Politica | Social si cultura | Economie si finante | Sport | Infractiuni | Externe | 
MOLDNEWS TV | 
Galerie video | Galerie foto


Fiscul ”a pus ochii” pe fotografii și muzicanții de la petreceri

10:11 2017-06-09

Класс!Serviciul Fiscal de Stat a început lupta cu persoanele care prestează servicii foto, video și muzicale, fără să achite impozite. Astfel, pe parcursul lunii mai, inspectorii fiscali au desfășurat controale și au întocmit 61 de procese verbale, pentru desfășurarea activității de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate publică competentă. În rezultat, SFS va aplica sancțiuni contravenționale în sumă de 91.500 lei.

SFS precizat că, orice activitate, potrivit legislației, cu excepția muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfășurată de către o persoană, având drept scop obținerea venitului, sau în urma desfășurării căreia, indiferent de scopul activității, se obține venit se califică a fi activitate de întreprinzător

Astfel, activitatea de întreprinzător urmează a fi înregistrată în una dintre formele stabilite de Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.

Activitatea de întreprinzător poate fi realizată sub formă de: întreprinzător individual (ÎI) care este persoana fizică, cu capacitate deplină de exercițiu, cetățean al Republicii Moldova, cetățean străin sau apatrid, domiciliat în Republica Moldova, care practică activitate de întreprinzător, în nume și pe risc propriu, fără a constitui o persoană juridică și este înregistrat în modul stabilit de lege; sau societatea cu răspundere limitată (SRL) este societatea comercială cu personalitate juridică, al cărei capital social este divizat în părți sociale conform actului de constituire și ale cărei obligații sunt garantate cu patrimoniul societăţii.

De asemenea, activitatea din domeniul deservirii muzicale a ceremoniilor, inclusiv regizarea ceremoniilor, poate fi desfăşurată și în baza patentei de întreprinzător. În acest context, solicitantul, pentru procurarea patentei de întreprinzător, depune cerere la Direcția deservire fiscală teritorială pe raza căruia îşi are domiciliul sau la locul de desfăşurare a activităţii.

La cererea de eliberare a patentei pentru activitatea preconizată, solicitantul patentei de întreprinzător este obligat să anexeze documentele confirmative de achitare a taxei pentru patentă şi a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii pentru întreaga perioadă solicitată sau actele care confirmă scutirea de plata contribuţiei, precum şi documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

De remarcat, titularul patentei, în relaţiile de drept civil, acţionează în numele său, iar patenta este valabilă numai pentru titularul ei şi nu poate fi transmisă altei persoane.

Sursa: bizlaw.md