A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: URL

Filename: libraries/content.php

Line Number: 619

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: Name

Filename: libraries/content.php

Line Number: 619

Instanţa de judecată va încălca convenţiile internaţionale şi legislaţia Moldovei, în cazul în care nu va anula rezultatele turului doi al alegerilor primarului de Chişinău
Вторник, 26 мая 2020 г.
  • EUR: 19.32
  • USD: 17.73
  • RUB: 0.25
  • UAH: 0.66
Кишинев: 14/12 ° Завтра: 18/16 °
Politica | Social si cultura | Economie si finante | Sport | Infractiuni | Externe | 
MOLDNEWS TV | 
Galerie video | Galerie foto


Instanţa de judecată va încălca convenţiile internaţionale şi legislaţia Moldovei, în cazul în care nu va anula rezultatele turului doi al alegerilor primarului de Chişinău

16:07 2011-07-04

Класс!Instanţa de judecată va încălca convenţiile internaţionale, recomandările Comisiei de la Veneţia a Consiliului Europei şi legile Republicii Moldova, în cazul în care va refuza să anuleze rezultatele turului doi al alegerilor primarului general al Chişinăului, deoarece alte instanţe deja au adoptat decizii similare. O declaraţie în acest sens a fost făcută de juriştii Partidului Comuniştilor, deputaţii Sergiu Sârbu şi Artur Reşetnicov.

Potrivit lor, „pentru prima dată în istoria Republicii Moldova alegerile locale s-au desfăşurat cu un număr atât de impunător de nereguli, legate nu numai de încălcarea legislaţiei electorale, dar şi de încălcarea drepturilor fundamentale ale omului prevăzute de Legea Supremă – dreptul la vot secret şi liber exprimat”.

„Este pentru prima dată în istoria statului, când chiar după demararea campaniei electorale a fost modificată legislaţia electorală exclusiv în interese politice, fiind încălcate toate recomandările europene. Mai mult decât atât, în mod absolut ilegal, în perioada dintre primul şi al doilea tur de scrutin, a fost modificată procedura de votare prin eliminarea draperiilor de la cabinele de vot, fapt care a generat confuzii în rândurile alegătorilor, aceştia fiind impuşi să-şi exprime votul sub presiune şi o influenţă maximă fără a fi respectat dreptul la vot secret şi liber exprimat. Este în premieră pentru istoria republicii Moldova, când autorităţile electorale au demonstrat o asemenea lipsă de respect faţă de sistemul judiciar, refuzând să execute decizia finală a Curţii Supreme de Justiţie, prin care a fost anulată decizia Comisiei Electorale Centrale privind eliminarea draperiilor de la cabinele de vot”, au menţionat deputaţii.

„PCRM a contestat alegerea primarului de Chişinău şi printre principalele argumente aduse privind încălcarea secretului de vot se numără 1,5 mii de pagini cu declaraţii, sesizări ale observatorilor şi alegătorilor, dar şi alte dovezi. Din păcate, prima instanţă nici nu a dorit să citească cel puţin unele din sesizări, în spatele cărora stau, ca minim, alegători înşelaţi, cetăţeni, ale căror dreptul au fost violate de actuala guvernare. Cu toate acestea, Partidul Comuniştilor salută verticalitatea şi imparţialitatea Curţii de Apel Bender, care au dat dovadă de profesionalism şi au apreciat corect temeiurile de fapt şi de drept ale cerinţelor noastre şi au adoptat o decizie legală şi cu adevărat motivată din toate punctele de vedere, o decizie definitvă şi irevocabilă care poate deveni istorică şi un precedent pentru întregul sistem judecătoresc din ţară”, au accentuat juriştii.

„Anularea turului doi de scrutin la Primăria Căuşeni a demonstrat că respectarea dreptului la vot secret şi voinţa liber exprimată nu este un principiu scris doar pe hârtie, ci un factor care nu poate fi ignorat”, au adăugat ei, subliniind că „în acest context. Instanţa de judecată a Republicii Moldova nu are o altă cale decât să anuleze turul doi al alegerilor primarului de Chişinău, deoarece ambele dosare sunt similare şi identice”.

„Ignorarea precedentului judiciar la Căuşeni va conduce la încălcarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, Convenţiei privind Standardele Alegerilor Democratice, drepturilor şi libertăţilor electorale în ţările membre al Comunităţii Statelor Independente, liniilor directoare ale Codului Bunelor Practici în materie electorală şi partidelor politice ale Comisiei de la Veneţia a Consiliului Europei; articolelor 38 şi 54 ale Constituţiei, Codului electoral al Republicii Moldova, etc.”, a accentuat Sergiu Sârbu şi Artur Reşetnicov, menţionând că nerespectarea totală a practicii judiciare va însemna „dincolo de contrazicerea normelor menţionate, şi contrazicerea întregii jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului, în special în cauzele: Beian împotriva României, Paduraru împotriva României, Zielinski şi Pradal şi Gonzalez şi alţii împotriva Franţei, „Sovtransavto” împotriva Ucrainei, Schwarzkopf şi Taussik împotriva Republicii Cehe, Tudor împotriva României, Broniowski împotriva Poloniei, Christine Goodwin împotriva Regatului Unit, etc.”.

Juriştii au prezentat ca dovezi fapte că, potrivit Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, „voinţa poporului trebuie să fie exprimată prin alegeri libere”, iar „organizarea alegerilor libere şi democratice sunt garantate prin articolul 4 al primului Protocol suplimentar la Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale”. Cât priveşte neexecutarea de către CEC a deciziei Curţii Supreme de Justiţie, juriştii au menţionat că, potrivit Codului Electoral, „hotărârile Comisiei Electorale Centrale, adoptate în limitele competenţei acesteia, sunt acte administrative cu caracter individual sau normativ, executorii pentru organele electorale inferioare”, astfel, nu a fost posibilă neexecutarea de către mai multe secţii a prescripţiilor CEC, bazate pe hotărârea Curţii Supreme de Justiţie de a restabili draperiile.

Constituţia Republicii Moldova la articolul 38 garantează drepturile cetăţenilor la vot egal, direct, secret şi liber exprimat, iar articolul 6 al Codului Electoral prevede expres că votarea este secretă, excluzându-se astfel posibilitatea influenţării voinţei alegătorului. În plus, Codul Electoral la articolul 52 descrie şi modalitatea de organizare a alegerilor, conform căreia „pentru asigurarea unui parcurs ordonat prin secţia de votare şi evitarea aglomeraţiei, biroul electoral al secţiei de votare stabileşte un traseu pentru alegători, începând de la intrare, spre mesele la care se eliberează buletinele, pe urmă spre cabinele de vot secret şi urnele de vot”.

Convenţia privind standardele alegerilor democratice, drepturilor şi libertăţilor electorale în statele membre ale CSI, ratificată de parlamentul Moldovei în anul 2004, la articolul 5 statuează expres că „respectarea principiului votului secret presupune excluderea influenţării voinţei alegătorilor, asigurarea condiţiilor legale pentru alegerile libere”, „dreptul cetăţeanului la votul secret nu poate fi limitat”, „alegerile au loc în baza procedurii votului secret” şi „organele electorale asigură respectarea condiţiilor prevăzute de constituţie, lege şi alte acte juridice, care exclud posibilitatea exercitării controlului sau monitorizării procesului de completare a buletinului de vot”.

Acelaşi principiu este înserat şi în pct. 4 lit. a) din Linii Directoare privind alegerile din Codul bunelor practici în materia electorală, adoptate de către Comisia de la Veneţia în anul 2002, conform căruia asigurarea votului secret nu este numai un drept dar şi o obligaţie, a cărei nerespectare trebuie să fie sancţionată prin anularea oricărui buletin de vot exprimat în condiţii necorespunzătoare. Potrivit aceloraşi dispoziţii, principiul confidenţialităţii trebuie aplicat la întreaga procedură şi în special la etapa votării, iar secretul votului constituie nu numai un drept al alegătorului, dar şi o obligaţie de a respecta principiul în cauza de ceilalţi.

În acest context, conform art. 54 din Constituţie, „exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice”.

Cât priveşte CEDO, în procesul pronunţării sentinţelor în cele mai diverse cauze, Curtea de la Strasbourg a concluzionat că practica judiciară chiar şi în ţările în care nu există dreptul bazat de precedent, nu ar trebui să difere de la caz la caz, care au caracteristici similare, deoarece, în caz contrar, apare o incertitudine constantă şi să diminueze încrederea publicului în sistemul judiciar, care reprezintă una dintre componentele fundamentale ale statului de drept.